Прва дневника. Chapter 2

1 Ово су синови Израиљеви: Рувим, Симеун, Левије и Јуда, Исахар и Завулон,
2 Дан, Јосиф и Венијамин, Нефталим, Гад и Асир.
3 Синови Јудини: Ир и Авнан и Сила; та му три роди кћи Сувина Хананејка; али Ир првенац Јудин беше неваљао пред Господом, те га уби.
4 А Тамара, снаха његова роди му Фареса и Зару. Свега пет беше синова Јудиних.
5 Синови Фаресови: Есрон и Амул.
6 А синови Зарини: Зимрије и Етан и Еман и Халкол и Дара; свега пет.
7 И синови Хармијини: Ахан, који смути Израиља огрешивши се о ствари проклете.
8 А синови Етанови: Азарија.
9 А синови Есронови, што му се родише: Јерамеило и Арам и Халев.
10 А Арам роди Аминадава, а Аминадав роди Насона, кнеза синова Јудиних;
11 А Насон роди Салмона; а Салмон роди Воза;
12 А Воз роди Овида; а Овид роди Јесеја;
13 А Јесеј роди првенца свог Елијава, и Авинадава другог и Саму трећег,
14 Натанаила четвртог, Радаја петог,
15 Осема шестог, Давида седмог,
16 И сестре му Серују и Авигеју. А синови Серујини беху Ависај и Јоав и Асаило, тројица.
17 А Авигеја роди Амасу; а отац Амасин беше Јетер Исмаиљац.
18 А Халев син Есронов роди с Азувом женом својом и с Јериотом синове, и синови му беху Јесер и Совав и Ардон.
19 А кад умре Азува, Халев се ожени Ефратом, која му роди Ора;
20 А Ор роди Урију, а Урија роди Веселеила.
21 Потом отиде Есрон ка кћери Махира оца Галадовог, и ожени се њом кад му беше шездесет година, и она му роди Сегува.
22 А Сегув роди Јаира, који имаше двадесет и три града у земљи галадској.
23 Јер узе Гесурејима и Сирцима села Јаирова и Кенат са селима његовим, шездесет градова. То све узеше синови Махира, оца Галадовог.
24 И кад умре Есрон у Халев-Ефрати, жена Есронова Авија роди му Асхора оца Текујанима.
25 А синови Јерамеила првенца Есроновог беху: првенац Арам, па Вуна и Орем и Осем и Ахија.
26 Имаше и другу жену Јерамеило, по имену Атару, она је мати Онамова.
27 А синови Арама првенца Јерамеиловог беху: Мас и Јамин и Екер.
28 И синови Онамови беху: Самај и Јадај; а синови Самајеви: Надав и Ависур.
29 И име жени Ависуровој беше Авихаила, која му роди Авана и Молоида.
30 А синови Надавови: Селед и Апаим; али Селед умре без деце.
31 А синови Апаилови: Јесеј; а синови Јесејеви: Сисан, и кћи Сисанова Алаја.
32 А синови Јадаја брата Самајевог: Јетер и Јонатан; али Јетер умре без деце.
33 А синови Јонатанови: Фалет и Заза. Ти беху синови Јерамеилови.
34 А Сисан не имаше синове него кћери; и имаше Сисан слугу Мисирца по имену Јарају.
35 Зато Сисан даде кћер своју Јараји, слузи свом за жену; а она му роди Атаја.
36 А Атај роди Натана; а Натан роди Завада;
37 А Завад роди Ефлата; а Ефлат роди Овида;
38 А Овид роди Јуја; а Јуј роди Азарију;
39 А Азарија роди Хелиса; а Хелис роди Елеасу;
40 А Елеаса роди Сисамаја; а Сисамај роди Салума;
41 А Салум роди Јекамију; а Јекамија роди Елисама.
42 А синови Халева брата Јерамеиловог беху: Миса првенац његов, отац Зифејима; па синови Марисе оца Хевроновог.
43 А синови Хевронови: Кореј и Тафуја и Рекем и Сема.
44 А Сема роди Рама оца Јоркоамовог; а Рекем роди Самаја.
45 А син Самајев беше Маон, а тај Маон би отац Вет-Суру.
46 И Гефа иноча Халевова роди Харана и Мосу и Газеса.
47 А синови Јадајеви: Ригем и Јотам и Гисан и Фелет и Гефа и Сагаф.
48 Маха иноча Халевова роди Севера и Тирхану.
49 Роди и Сагафа оца Мадманцима и Севу оца Махвинцима и Гавајанима; а кћи Халевова беше Ахса.
50 Ово беху синови Халева сина Ора првенца Ефратиног; Совал отац Киријат-Јариму,
51 Салма отац Витлејему, Ареф отац Вет-Гадеру.
52 А имаше синове Совал отац Киријат-Јариму: Ароја и Аси-Аменухота.
53 А породице Киријат-јаримске беху: Јетрани и Фућани и Сумаћани и Мисрајани. Од њих изиђоше Сараћани и Естаољани.
54 Синови Салмини: Витлејемци и Нетофаћани, Атароћани од дома Јоавовог, и Зорани, половина Манахаћана,
55 И породице писарске у Јавису, Тираћани, Симеаћани, Сухаћани; то су Кенеји, који се народише од Емата, оца дома Рихавовог.