Прва дневника. Chapter 24

1 А међу синовима Ароновим ово су редови: синови Аронови беху Надав и Авијуд, Елеазар и Итамар.
2 Али Надав и Авијуд умреше пре оца свог и немаху деце; зато бише свештеници Елеазар и Итамар.
3 И раздели их Давид: Садока, који беше од синова Елеазарових, и Ахимелеха, који беше од синова Итамарових, по реду њиховом у служби њиховој.
4 И нађе се синова Елеазарових више поглавица него синова Итамарових, кад их разделише: од синова Елеазарових беше поглавица по домовима отачким шеснаест, а од синова Итамарових осам по домовима отачким.
5 И бише раздељени жребом и један и други; јер поглавари у светињи и поглавари пред Богом беху и од синова Елеазарових и од синова Итамарових.
6 И пописа их Семаја, син Натанаилов писар од племена Левијевог пред царем и кнезовима и Садоком свештеником и Ахимелехом сином Авијатаровим и пред поглаварима породица отачких међу свештеницима и Левитима, један дом отачки узевши за Елеазара, а један за Итамара.
7 И паде први жреб на Јојарива, други на Једају,
8 Трећи на Харима, четврти на Сеорима,
9 Пети на Малхију, шести на Мејамина,
10 Седми на Акоса, осми на Авију,
11 Девети на Исуја, десети на Сеханију,
12 Једанаести на Елијасива, дванаести на Јакима,
13 Тринаести на Уфу, четрнаести на Јесевава,
14 Петнаести на Вилгу, шеснаести на Имира,
15 Седамнаести на Езира, осамнаести на Афисиса,
16 Деветнаести на Петају, двадесети на Језекила,
17 Двадесет први на Јахина, двадесет други на Гамула,
18 Двадесет трећи на Делају, двадесет четврти на Мазију.
19 То је ред њихов за службу њихову којом иду у дом Господњи на посао свој по наредби Арона, оца свог, како му беше заповедио Господ Бог Израиљев.
20 А од осталих синова Левијевих беше од синова Амрамових Суваило; од синова Суваилових Једаја,
21 Од Реавије, од синова Реавијиних поглавар Јесија;
22 Од синова Исарових Селомит, од синова Селомитових Јат;
23 А од синова Јеријиних Амарија други, Јазило трећи, Јекамеам четврти;
24 Од синова Узилових Миха; од синова Мишиних Самир;
25 Брат Мишин Јесија; од синова Јесинијих Захарија.
26 Синови Мераријеви: Малије и Мусије; од синова Јазијиних Вено.
27 Синови Мераријеви од Јазије: Вено и Соам и Захур и Иврије;
28 Од Малија Елеазар, који немаше синова;
29 Од Киса, од синова Кисових: Јерамеило;
30 И од синова Мусијевих Малије и Едер и Јеримот. То беху синови левитски по домовима отаца својих.
31 И они бацаше жреб према браћи својој, синовима Ароновим, пред Давидом и Садоком и Ахимелехом и поглаварима домова отачких међу свештеницима и Левитима, од домова отачких сваки поглавар према брату свом млађем.