Прва дневника. Chapter 25

1 И одвоји Давид с војводама за службу синове Асафове и Еманове и Једутунове, који ће пророковати уз гусле и псалтире и кимвале; и бише између њих избројани људи за посао у својој служби:
2 Од синова Асафових: Захур и Јосиф и Нетанија и Асарила, синови Асафови, под руком Асафа, који пророковаше по наредби царевој;
3 Од Једутуна: шест синова Једутунових: Гедалија и Сорије и Јесаија, Асавија и Мататија и Симеј под руком оца свог Једутуна, који пророковаше уз гусле хвалећи и славећи Господа;
4 Од Емана: синови Еманови: Вукија, Матанија, Озило, Севуило и Јеримот, Ананија и Ананије, Елијата, Гидалтија и Ромамти-Езер, Јосвекаса, Малотије, Отир и Мазиот.
5 Ти сви беху синови Емана видеоца царевог у речима Божијим да се узвишује рог; јер Бог даде Еману четрнаест синова и три кћери.
6 Сви они беху под руком оца свог певајући у дому Господњем уз кимвале и псалтире и гусле, за службу у дому Божијем, како цар наређиваше Асафу и Једутуну и Еману.
7 И беше их на број с браћом њиховом обученом песмама Господњим, двеста и осамдесет и осам, самих вештака.
8 И бацише жреб за службу своју, мали као велики, учитељ као ученик;
9 И паде први жреб за Асафа на Јосифа, други на Гедалију с браћом и синовима његовим, њих дванаест;
10 Трећи на Захура, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
11 Четврти на Исерија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
12 Пети на Нетанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
13 Шести на Вукију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
14 Седми на Јесарилу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
15 Осми на Јесаију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
16 Девети на Матанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
17 Десети на Симеја, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
18 Једанаести на Азареила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
19 Дванаести на Асавију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
20 Тринаести на Савуила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
21 Четрнаести на Мататију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
22 Петнаести на Јеремота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
23 Шеснаести на Ананију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
24 Седамнаести на Јосвекасу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
25 Осамнаести на Ананија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
26 Деветнаести на Малотија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
27 Двадесети на Елијату, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
28 Двадесет први на Отира, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
29 Двадесет други на Гидалтију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
30 Двадесет трећи на Мазиота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;
31 Двадесет четврти на Ромамти-Езера, синове његове и браћу његову, њих дванаест;