Прва дневника. Chapter 3

1 А ово су синови Давидови који му се родише у Хеврону: првенац Амнон од Ахиноаме Језраељанке, други Данило од Авигеје Кармилке,
2 Трећи Авесалом, син Махе кћери Талмаја цара гесурског, четврти Адонија, син Агитин,
3 Пети Сефатија од Авитале, шести Итрам од Егле, жене његове.
4 Шести му се роди у Хеврону, где царова седам година и шест месеци, а тридесет и три царова у Јерусалиму.
5 А ови му се родише у Јерусалиму: Самаја и Совав и Натан и Соломун, четири, од Витсавеје кћери Амилове.
6 И Јевар и Елисама и Елифалет,
7 И Нога и Нефег и Јафија,
8 И Елисама и Елијада и Елифелет, девет,
9 Све синови Давидови осим синова иноча његових и осим Тамаре, сестре његове.
10 А син Соломунов беше Ровоам, а његов син Авија, а његов син Аса, а његов син Јосафат,
11 А његов син Јорам, а његов син Охозија, а његов син Јоас.
12 А његов син Амасија, а његов син Азарија, а његов син Јотам,
13 А његов син Ахаз, а његов син Језекија, а његов син Манасија,
14 А његов син Амон, а његов син Јосија.
15 А синови Јосијини: првенац Јоанан, други Јоаким, трећи Седекија, четврти Салум.
16 А синови Јоакимови: Јехонија син му, и његов син Седекија.
17 А синови Јехоније сужња: Салатило син му.
18 А његови синови Малхирам и Федаја и Сенасар, Јекамија, Осама и Недавија.
19 А синови Федајини: Зоровавељ и Симеј; а синови Зоровавељеви: Месулам и Ананија и сестра им Селомета.
20 А синови Месуламови: Асува и Оило и Варахија и Асадија и Јусавесед, пет.
21 А синови Ананијини: Фелатија и Јесаја, синови Рефајини, синови Арнанови, синови Овадијини, синови Сеханијини.
22 А синови Сеханијини: Семаја, и синови Семајини: Хатуш и Игеал и Варија и Неарија и Сафат, шест.
23 А синови Неаријини: Елиоинај и Језекија и Азрикам, три.
24 А синови Елионајеви: Одаја и Елијасив и Фелаја и Акув и Јоанан и Далаја и Анан, седам.