Прва дневника. Chapter 7

1 А синови Исахарови беху: Толам и Фуја и Јасуф и Симрон, четворица.
2 А синови Толини: Озије и Рефаја и Јерило и Јамај и Јефсам и Самуило, поглавари отачких домова својих од Толе, храбри људи у породицама својим; беше их за времена Давидовог на број двадесет и две хиљаде и шест стотина.
3 А синови Озијеви: Израја, и синови Израјини: Михаило и Овадија и Јоило и Јесија, скупа пет поглавара.
4 И с њима у породицама њиховим по домовима отаца њихових беше војника тридесет и шест хиљада, јер имаху много жена и синова.
5 И браће њихове по свим домовима Исахаровим, храбрих људи, беше осамдесет и седам хиљада, свега избројаних.
6 Синови Венијаминови: Вела и Вехер и Једиаило, тројица.
7 А синови Велини: Есвон и Озије и Озило и Јеримот и Ирије, пет поглавара дома отачких, храбри људи; на број их беше двадесет и две хиљаде и тридесет и четири.
8 А синови Вехерови: Земира и Јоас и Елијезер и Елиоинај и Амрије и Јеримот и Авијам и Анатот и Аламет, сви синови Вехерови.
9 И избројаних по породицама својим, по поглаварима отачког дома свог, беше их двадесет хиљада и двеста храбрих људи.
10 А синови Једиаилови: Валан, и синови Валанови: Јеус и Венијамин и Ехуд и Ханана и Зитан и Тарсис и Ахисар.
11 Свих ових синова Једиаилових по поглаварима породица отачких, храбрих људи, беше седамдесет хиљада и двеста, који иђаху на војску.
12 И Суфеји и Упеји беху синови Ирови, и Усеји синови Ахирови.
13 Синови Нефталимови: Јасило и Гуније и Јесер и Салум, синови Валини.
14 Синови Манасијини: Азрило, ког му жена роди; иноча његова Сирка роди Махира, оца Галадовог;
15 А Махир се ожени код Упеја и Суфеја, а име сестри њиховој беше Маха; а име другом беше Салпад; а Салпад имаше кћери.
16 А Маха, жена Махирова роди сина, коме наде име Фарес, а брату му наде име Серес, а његови синови беху Улам и Ракем.
17 И синови Уламови: Ведан. То су синови Галада сина Махира сина Манасијиног.
18 А сестра његова Амолекета роди Исуда и Авијезера и Малу.
19 А синови Семидини беху Ахијан и Сихем и Лихија и Анијам.
20 А синови Јефремови: Сутала, а његов син Ведер, а његов син Техат, а његов син Елеад, а његов син Тахат,
21 А његов син Завад, а његов син Сутало и Есер и Елеад. А њих убише људи из Гата, рођени у земљи, јер сиђоше да им узму стоку.
22 Зато тужаше Јефрем отац њихов дуго време, и дођоше браћа његова да га теше.
23 Потом леже са женом својом, а она затрудне и роди сина, и он му наде име Верија, јер несрећа задеси дом њихов.
24 И кћи му беше Сера, која сазида Вет-Орон доњи и горњи и Узен-Серу.
25 И син му беше Рефа и Ресеф, а његов син беше Тела, а његов син Тахан,
26 А његов син Ладан, а његов син Амијуд, а његов син Елисама,
27 А његов син Нон, а његов син Исус.
28 А достојање њихово и насеље беше Ветиљ и села његова, и с истока Наран, а са запада Гезер и села његова, и Сихем и села његова до Газе и села њених.
29 И покрај синова Манасијиних Вет-Сан и села његова, Танах и села његова, Мегидон и села његова, Дор и села његова; ту наставаху синови Јосифа, сина Израиљевог.
30 Синови Асирови беху Јемна и Јесва и Јесвај и Верија, и Сера, сестра његова.
31 И синови Веријини: Евер и Малхило; овај је отац Вирзавитов.
32 А Евер роди Јаклита и Сомира и Хотама и Сију, сестру њихову.
33 А синови Јафлитови беху: Фасах и Витал и Асват; то беху синови Јафлитови.
34 А синови Сомирови: Ахије и Рога, Јехува и Арам.
35 А синови Елема, брата његовог: Софа и Јемна и Селис и Амал.
36 Синови Софини: Суја и Арнефер и Согал и Верије и Јемра,
37 И Восор и Од и Сама и Силиса и Итран и Веира.
38 А синови Јетерови: Јефонија и Фиспа и Аратак.
39 И синови Улини: Арах и Анило и Рисија.
40 Сви ови беху синови Асирови, поглавари домова отачких, изабрани, храбри људи, поглавари међу кнезовима. Беше их за војску на број двадесет и шест хиљада људи.