Прва дневника. Chapter 8

1 А Венијамин роди Велу првенца свог, Асвила другог, и Ару трећег,
2 Ноја четвртог, и Рафу петог.
3 А синови Велини беху: Адар и Гира и Авијуд,
4 И Ависија и Наман и Ахоја,
5 И Гира и Сефуван и Урам.
6 А ови беху синови Ехудови, беху поглавари домова отачких онима који живљаху у Гаваји, те их преселише у Манахат:
7 Наман и Ахија и Гира, он их пресели; и роди Узу и Ахијуда.
8 А Сарајим, пошто их посла, роди синове у земљи моавској с Усимом и Варом женама својим.
9 Роди с Одесом, женом својом Јовава и Сивију и Мису и Малхама,
10 И Јеуса и Сахију и Мирму; ти беху синови његови, поглавари домова отачких.
11 А с Усимом роди Авитова и Елфала.
12 И синови Елфалови беху: Евер и Мисам и Самед; он сазида Онан и Лод и села његова;
13 И Верија и Сема, који беху поглавари домова отачких онима који живљаху у Ејалону; он испираше становнике гатске;
14 А Ахио, Сасак и Јеремот,
15 И Зевадија и Арад и Адер,
16 И Михаило и Јеспа и Јоха беху синови Веријини;
17 А Завадија и Месулам и Езекије и Евер,
18 И Исмерај и Језлија и Јовав беху синови Елфалови;
19 А Јаким и Зихрије и Зивдије,
20 И Елинај и Зилтај и Елило,
21 И Адаја и Вераја и Симрат беху синови Семини;
22 А Јесван и Евер и Елило,
23 И Авдон и Зихрије и Анан,
24 И Ананија и Елам и Антонија,
25 И Јефедија и Фануило беху синови Сасакови;
26 А Самсерај и Сеарија и Готолија,
27 И Јересија и Илија и Зихрије беху синови Јероамови.
28 То беху поглавари домова отачких по породицама својим, и наставаху у Јерусалиму.
29 А у Гаваону наставаше отац Гаваону; а жени му беше име Маха.
30 А син првенац његов беше Авдон, па Сур и Кис и Вал и Надав,
31 И Гедор и Ахијо и Захер,
32 И Миклот, који роди Симеју. И они живљаху према браћи својој у Јерусалиму с браћом својом.
33 А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Јонатана и Малхисуја и Авинадава и Есвала.
34 А син Јонатанов беше Меривал; а Меривал роди Миху;
35 А Мишини синови беху: Фитон и Малех и Тареја и Ахаз.
36 А Ахаз роди Јоаду; а Јоада роди Алемета и Азмавета и Зимрија. А Зимрије роди Мосу;
37 А Моса роди Винеју; а његов син беше Рафа, а његов син Елеаса, а његов син Асило.
38 А Асило имаше шест синова, којима су имена: Азрикам, Вохеруј и Исмаило и Сеарија, и Овадија и Анан. Ти сви беху синови Асилови.
39 А синови Исека брата његовог: Улам првенац му, Јеус други, и Елифелет трећи.
40 И беху синови Уламови јунаци, који натезаху лук, и имаху много синова и унука, сто и педесет. Сви ти беху од синова Венијаминових.