Немија. Chapter 3

1 И уста Елијасив, поглавар свештенички и браћа његова свештеници и зидаше врата овчија, и осветише их и метнуше им крила, и осветише их до куле Меје, до куле Ананилове.
2 А до њега зидаше Јерихоњани, а до њих зида Захур, син Имријев;
3 А врата рибља зидаше синови Асенајини, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и преворнице.
4 А до њих поправља Меримот, син Урије сина Акосовог; а до њих поправља Месулам, син Варахије сина Месизавеиловог; а до њих поправља Садок, син Ванин.
5 А до њих поправљаше Текујани, али поглавице њихове не савише врат свој на службу Господу свом.
6 А стара врата поправља Јодај, син Фасејин и Месулам, син Весодијин, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и преворнице.
7 А до њих поправљаше Мелатија Гаваоњанин и Јадон Мероњанин, људи из Гаваона и из Миспе до столице кнеза с ове стране реке.
8 До њих поправља Узило, син Арахијин, златар; а до њега поправља Ананија, син апотекарски. И оставише Јерусалим до широког зида.
9 А до њих поправља Рефаја, син Оров поглавар над половином краја јерусалимског.
10 А до њих поправља Једаја, син Арумафов према својој кући, а до њега поправља Хатус, син Асавнијин.
11 Толико поправља Малахија син Харимов и Асув син Фат-Моавов и кулу код пећи.
12 А до њега поправља Салум, син Лоисов, поглавар над половином краја јерусалимског са кћерима својим.
13 Врата долинска поправља Анун са становницима занојским; они их саградише и метнуше крила и браве и преворнице, и хиљаду лаката зида до гнојних врата.
14 А гнојна врата поправља Малхија, син Рихавов поглавар над крајем вет-керемским, он их сагради и метну крила и браве и преворнице.
15 А врата изворска поправља Салум, син Хол-озин, поглавар над крајем у Миспи, он их сагради и покри и метну им крила и браве и преворнице; и зид код бање силоамске од врта царевог до басамака који силазе из града Давидовог.
16 За њим поправља Немија, син Азвуков поглавар над половином краја вет-сурског до према гробовима Давидовим и до језера начињеног и до куће јуначке.
17 За њим поправљаше левити, Реум син Ванијев, а до њега поправља Асавија поглавар над половином краја кеилског са својим крајем.
18 За њим поправљаше браћа њихова, Вавај син Инададов поглавар над половином краја кеилског.
19 А до њега поправља Есер, син Исусов поглавар од Миспе толико према месту куда се иде ка ризницама на углу.
20 За њим разгоривши се Варух, син Завајев, поправља толико од угла до врата од куће Елијасива, поглавара свештеничког.
21 За њим поправља Меримот, син Урије сина Акосовог, толико од врата куће Елијасивове до краја куће Елијасивове.
22 А за њим поправљаше свештеници који живљаху у равници.
23 За њим поправља Венијамин и Асув према својим кућама; а за њим поправља Азарија, син Масије сина Ананијиног уз своју кућу.
24 За њим поправља Винуј, син Инададов толико од куће Азаријине до савитка и до угла.
25 Фалал, син Узајев поправља према савитку и према кули која се издиже из горњег дома царевог код трема тамничкога; за њим Федаја, син Фаросов.
26 И Нетинеји који живљаху у Офилу, до према вратима воденим на исток и кули високој;
27 За њим поправљаше Текујани толико према великој кули високој до зида офилског.
28 Од врата коњских поправљаше свештеници сваки према својој кући;
29 За њима поправља Садок, син Имиров према својој кући; а за њим поправља Семаја, син Сеханијин, чувар врата источних;
30 За њим поправља Ананија, син Селемијин и Анон, шести син Салафов, толико; за њима поправља Месулам син Варахијин према својој клети;
31 За њим поправља Малхија, син златарев до куће нетинејске и трговачке према вратима мифкадским до узбрдице на углу;
32 А између узбрдице на углу и овчијих врата поправљаше златари и трговци.