Исус Навин. Chapter 21

1 Тада дођоше главари отачких породица левитских к Елеазару свештенику и к Исусу сину Навином и главарима породица отачких и племенима синова Израиљевих.
2 И рекоше им у Силому у земљи хананској говорећи: Господ је заповедио преко Мојсија да нам се дају градови где ћемо живети и подграђа њихова за стоку нашу.
3 И дадоше синови Израиљеви Левитима од наследства свог по заповести Господњој ове градове и подграђа њихова:
4 Изађе жреб за породице Катове; и допаде синовима Арона свештеника између Левита жребом тринаест градова од племена Јудиног и од племена Симеуновог и од племена Венијаминовог.
5 А осталим синовима Катовим допаде жребом десет градова од породица племена Јефремовог и од племена Дановог и од половине племена Манасијиног.
6 А синовима Гирсоновим допаде жребом од породица племена Исахаровог и од племена Асировог и од племена Нефталимовог и од половине племена Манасијиног у Васану тринаест градова;
7 Синовима Мераријевим по породицама њиховим од племена Рувимовог и од племена Гадовог и од племена Завулоновог дванаест градова.
8 Даше дакле синови Израиљеви Левитима те градове и подграђа њихова жребом, као што беше заповедио Господ преко Мојсија.
9 И даше од племена синова Јудиних и од племена синова Симеунових ове градове који се казују по именима:
10 И допаде синовима Ароновим од породица Катових између синова Левијевих, за које паде први жреб,
11 Њима допаде: Киријат-Арва, а Арва је отац Енаков, а тај је град Хеврон у гори Јудиној, с подграђем својим унаоколо.
12 А поље око тог града и села његова даше Халеву сину Јефонијином у наследство.
13 Даше дакле синовима Арона свештеника град за уточиште крвнику Хеврон с подграђем и Ливну с подграђем.
14 И Јатир с подграђем и Естемоју с подграђем,
15 И Олон с подграђем и Давир с подграђем,
16 И Ајин с подграђем, и Јуту с подграђем, и Вет-Семес с подграђем: девет градова од та два племена.
17 А од племена Венијаминовог Гаваон с подграђем, и Гавају с подграђем,
18 Анатот с подграђем, и Алмон с подграђем: четири града.
19 Свега градова синова Арона свештеника тринаест градова с подграђима.
20 А породицама синова Катових, Левитима, што их још беше од синова Катових, допадоше на њихов жреб градови од племена Јефремовог;
21 Допаде им град за уточиште крвнику Сихем с подграђем у гори Јефремовој, и Гезер с подграђем,
22 И Кивсајим с подграђем, и Вет-Орон с подграђем: четири града;
23 А од племена Дановог: Елтекон с подграђем, Гиветон с подграђем,
24 Ајалон с подграђем, Гат-Римон с подграђем: четири града.
25 А од половине племена Манасијиног: Танах с подграђем и Гат-Римон с подграђем: два града.
26 Свега десет градова с подграђима дадоше породицама синова Катових осталима.
27 А синовима Гирсоновим између породица левитских дадоше од половине племена Манасијиног град за уточиште крвнику Голан у Васану с подграђем, и Вестер с подграђем: два града;
28 А од племена Исахаровог: Кисон с подграђем, Даврот с подграђем.
29 Јармут с подграђем, Ен-Ганим с подграђем: четири града;
30 А од племена Асировог: Мисал с подграђем, Авдон с подграђем,
31 Хелкат с подграђем, и Реов с подграђем: четири града;
32 А од племена Нефталимовог град за уточиште крвнику Кедес у Галилеји с подграђем, и Амот-Дор с подграђем, и Картан с подграђем: три града.
33 Свега градова синова Гирсонових по породицама њиховим тринаест градова с подграђима.
34 А породицама синова Мераријевих, осталим Левитима, даше од племена Завулоновог Јокнеам с подграђем, Карту с подграђем,
35 Димну с подграђем, Налол с подграђем: четири града;
36 А од племена Рувимовог: Восор с подграђем, и Јазу с подграђем,
37 Кедимот с подграђем, и Мифат с подграђем: четири града;
38 А од племена Гадовог: град за уточиште крвнику Рамот у Галаду с подграђем, и Маханајим с подграђем.
39 Есевон с подграђем, Јазир с подграђем; свега четири града.
40 Све ове градове даше синовима Мераријевим по породицама њиховим, што још беху између породица левитских; и дође на жреб њихов дванаест градова.
41 Свега градова левитских у наследству синова Израиљевих беше четрдесет осам градова с подграђима.
42 А сви градови имају своја подграђа унаоколо; тако је у сваком граду.
43 Тако даде Господ Израиљу сву земљу, за коју се закле оцима њиховим да ће им је дати, и наследише је и населише се у њој.
44 И умири их Господ од свуда унаоколо, као што се заклео оцима њиховим; и нико се не одржа пред њима од свих непријатеља њихових; све непријатеље њихове предаде им Господ у руке.
45 Ништа не изоста од свег добра што беше обећао Господ дому Израиљевом; све се зби.