Исус Навин. Chapter 12

1 А ово су цареви земаљски које побише синови Израиљеви и земљу њихову освојише с оне стране Јордана к истоку, од потока Арнона до горе Ермона и сву равницу к истоку:
2 Сион цар аморејски који стајаше у Есевону и владаше од Ароира који је на брегу потока Арнона, и од половине потока и половином Галада до потока Јавока, где је међа синова амонских;
3 И од равнице до мора хинеротског к истоку, и до мора уз поље, до мора сланог к истоку, како се иде к Ветсимоту, и с југа под гору Фазгу;
4 И сусед му Ог, цар васански, који беше остао од Рафаја и сеђаше у Астароту и у Едрајину,
5 И владаше гором Ермоном и Салхом и свим Васаном до међе гесурске и махатске, и половином Галада до међе Сиона цара есевонског.
6 Њих поби Мојсије слуга Господњи и синови Израиљеви; и ту земљу даде Мојсије, слуга Господњи, у наследство племену Рувимовом и племену Гадовом и половини племена Манасијиног.
7 А ово су цареви земаљски које поби Исус са синовима Израиљевим с оне стране Јордана к западу, од Вал-Гада у пољу ливанском па до горе Алака како се иде к Сиру; и ту земљу даде Исус племенима Израиљевим у наследство према деловима њиховим,
8 По горама и по равницама, по пољима и по долинама, и у пустињи и на јужном крају, земљу хетејску, аморејску и хананејску, ферезејску, јевејску и јевусејску:
9 Цар јерихонски један; цар гајски до Ветиља један;
10 Цар јерусалимски један; цар хевронски један;
11 Цар јармутски један, цар лахиски један;
12 Цар јеглонски један; цар гезерски један;
13 Цар давирски један; цар гадерски један;
14 Цар орамски један; цар арадски један;
15 Цар од Ливне један; цар одоламски један;
16 Цар макидски један; цар ветиљски један;
17 Цар тифувски један; цар еферски један;
18 Цар афечки један; цар саронски један;
19 Цар мадонски један; цар асорски један;
20 Цар симрон-меронски један; цар ахсавски један;
21 Цар танашки један; цар мегидски један;
22 Цар кедески један; цар јокнеамски код Кармела један;
23 Цар дорски у Нафат-Дору један; цар гојимски у Галгалу један;
24 Цар тераски један. Свега тридесет и један цар.