Језекиљ. Chapter 41

1 После ме одведе у цркву, и измери довратнике, и беше шест лаката у ширину отуда и шест лаката у ширину одовуда, према ширини шатору.
2 А вратима ширина беше десет лаката, а стране вратима беху од пет лаката од туда и од пет лаката од овуда; по том измери јој дужину, и беше четрдесет лаката, и ширину, и беше двадесет лаката.
3 Па уђе унутра и измери довратнике, и беху од два лакта; а врата беху од шест лаката, а ширина вратима седам лаката.
4 И измери дужину онде, и беше двадесет лаката, а ширина двадесет лаката унутра у цркви; и рече ми: Ово је светиња над светињама.
5 И измери зид дому, и беше шест лаката, и ширина клети унаоколо у дому беше четири лакта.
6 А клети беху по три једна над другом, и беше их тридесет, и допираху до зида који беше у дому унаоколо за клети да их држи, а не држаше их зид од дома.
7 Јер се рашириваше грађевина озго унаоколо за клети које беху око дома озго свуда унаоколо, и зато грађевина беше озго шира, и најниже клети беху озго шире за средње.
8 И видех уз дом висину унаоколо; а под у клети беше с целе трске, шест лаката.
9 Ширина зиду уз клети споља беше пет лаката, а беше празно место клетима која беху уз дом.
10 И међу клетима беше двадесет лаката ширине око дома.
11 А врата од клети беху к празном месту, једна према северу, а једна према југу, а ширина оном празном месту пет лаката свуда унаоколо.
12 А грађевина која беше пред одељеном страном к западу имаше седамдесет лаката у ширину, а зид те грађевине беше пет лаката широк унаоколо, и деведесет лаката дуг.
13 Потом измери дом, и беше у дужину сто лаката; одељена страна и грађевина и зидови јој, све заједно у дужину сто лаката.
14 И ширина пред домом и одељеном страном к истоку имаше сто лаката.
15 И измери дужину грађевини пред одељеном страном што беше иза ње, и клети њене од туда и од овуда, и беше сто лаката; и унутрашњи дом и ходнике од трема;
16 Прагове и прозоре сужене, и клети унаоколо у три реда, према прагу, што беше обложено дрветом свуда унаоколо, од земље до прозора, и прозори беху обложени;
17 До врх врата и до дома унутрашњег, и споља, и сав зид унаоколо изнутра и споља на меру.
18 И беху начињени херувими и палме, једна палма међу два херувима, и у сваког херувима беху два лица:
19 Лице човечје према палми од туда, и лице лавово према палми од овуда; тако беше начињено по свему дому унаоколо;
20 Од земље до врх врата беху херувими и палме начињене, тако и по зиду у цркви.
21 У цркви довратници беху на четири угла; и светињи лице беше онако.
22 Олтар беше дрвен, три лакта висок, и два лакта дуг, с угловима, и дужина и стране беху од дрвета. И рече ми: То је сто који стоји пред Господом.
23 Двоја врата беху у цркви и светињи;
24 А у вратима беху два крила, која се обртаху, два крила у једних врата и два у других.
25 И на вратима црквеним беху начињени херувими и палме, као по зидовима; и греде дрвене беху пред тремом споља.
26 И беху уски прозори и палме од туда и од овуда по странама трему и по клетима у дому и по гредама.