Језекиљ. Chapter 48

1 А ово су имена племенима. Од краја према северу, уз пут етлонски како се иде у Емат и Асаренан, на међу дамаштанску на север покрај Емата, од источне стране до западне, Даново, једно.
2 А уз међу Данову, од источне стране до западне, Асирово, једно.
3 А уз међу Асирову, од источне стране до западне, Нефталимово, једно.
4 А уз међу Нефталимову, од источне стране до западне, Манасијино, једно.
5 А уз међу Манасијину, од источне стране до западне, Јефремово, једно.
6 А уз међу Јефремову, од источне стране до западне, Рувимово, једно.
7 А уз међу Рувимову, од источне стране до западне, Јудино, једно.
8 А уз међу Јудину, од источне стране до западне, нека буде принос што ћете принети, двадесет и пет хиљада лаката у ширину, а у дужину као који други део, од источне стране до западне, и светиња да буде усред њега.
9 Принос који ћете принети Господу, нека буде од двадесет и пет хиљада лаката у дужину и од десет хиљада у ширину.
10 И тај ће свети принос бити свештеницима, са севера двадесет и пет хиљада лаката у дужину, а са запада десет хиљада у ширину, и с истока десет хиљада у ширину, а с југа двадесет и пет хиљада у дужину; и светиња Господња да буде усред њега.
11 То ће бити свештеницима посвећеним између синова Садокових који држаше шта сам наредио да се држи и не зађоше као други Левити, кад зађоше синови Израиљеви.
12 Њихов ће бити свети принос од земље, светиња над светињама, уз међе левитске.
13 А Левити да имају уз међе свештеничке двадесет и пет хиљада лаката у дужину, и десет хиљада у ширину; сва дужина да буде двадесет и пет хиљада, а ширина десет хиљада.
14 А од тога ништа да не продају ни промењују, ни да преносе првина земаљских, јер је светиња Господу.
15 А пет хиљада лаката што остаје у ширину према двадесет и пет хиљада биће место посвећено, за град, за насеље, и за подграђа, и град да буде усред њега.
16 А ово да му је мера: са северне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и с јужне стране четири хиљада и пет стотина, и с источне стране четири хиљада и пет стотина, и са западне стране четири хиљада и пет стотина.
17 И подграђе ће бити двеста и педесет лаката са севера, и двеста и педесет с југа, и двеста и педесет с истока, и двеста и педесет са запада.
18 А шта остане у дужину према светом приносу, десет хиљада лаката на исток и десет хиљада на запад, према светом приносу, од тога доходак нека буде храна слугама градским.
19 А слуге које ће служити граду биће из свих племена Израиљевих.
20 Сав овај принос, двадесет и пет хиљада лаката уз двадесет и пет хиљада, четвртаст, принеће у принос свети за достојање граду.
21 А шта остане с обе стране светом приносу и достојању градском, према двадесет и пет хиљада лаката приноса до међе источне, и са запада према двадесет и пет хиљада лаката дуж западне међе према деловима, то да је кнежево; тако ће свети принос и светиња дома бити у среди.
22 А од достојања левитског и од достојања градског, усред оног што је кнежево, између међе Јудине и међе Венијаминове, да је кнежево.
23 А остала племена биће: од источне стране до западне стране Венијаминово, једно;
24 А уз међу Венијаминову, од источне стране до западне, Симеуново, једно;
25 А уз међу Симеунову, од источне стране до западне, Исахарово, једно;
26 А уз међу Исахарову, од источне стране до западне, Завулоново, једно;
27 А уз међу Завулонову, од источне стране до западне, Гадово, једно;
28 А уз међу Гадову с јужне стране, на југ, међа је од Тамара до воде Мериве у Кадису, дуж потока до великог мора.
29 То је земља коју ћете жребом разделити племенима Израиљевим у наследство, и то су им делови, говори Господ Господ.
30 А ово су крајеви граду: са северне стране четири хиљада и пет стотина лаката да буде мера;
31 А врата градска да се назову именима племена Израиљевих, троја врата са севера: једна врата Рувимова, једна врата Јудина, једна врата Левијева;
32 И с источне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Јосифова, једна врата Венијаминова, једна врата Данова;
33 И с јужне стране четири хиљада и пет стотина лаката да буде мера, и троја врата: једна врата Симеунова, једна врата Исахарова, једна врата Завулонова;
34 Са западне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Гадова, једна врата Асирова, једна врата Нефталимова.
35 Унаоколо ће бити осамнаест хиљада лаката, а име ће граду од тог дана бити: Господ је ту.