Излазак. Chapter 26

1 А шатор ћеш начинити од десет завеса од танког платна узведеног и од порфире и од скерлета и од црвца; и по њима да буду везени херувими.
2 Један завес нека буде двадесет и осам лаката дуг и четири лакта широк; сви завеси да буду једне мере.
3 Пет завеса нека се састављају један с другим, и пет других завеса нека се састављају један с другим.
4 И начини петље од порфире по крају једног завеса, где ће се крајеви састављати, и тако начини по крају другог завеса, где ће се крајеви састављати.
5 Педесет петаља начини на једном завесу, а педесет петаља начини на крају другог завеса, где ће се састављати с другим, а петље да буду једна према другој.
6 И начини педесет кука од злата, да запнеш завесе један за други кукама, и тако ће бити шатор један.
7 И начини завесе од кострети за наслон над шатором; једанаест таквих завеса начини.
8 Завес један нека буде тридесет лаката дуг, а широк четири лакта; тих једанаест завеса да су једне мере.
9 И састави пет завеса заједно, а шест осталих заједно, на двоје ћеш превити шести завес с предње стране наслону.
10 И начини педесет петаља на стражњем крају првог завеса, где ће се састављати, а педесет петаља на крају другог завеса, где ће се састављати.
11 И начини кука бронзаних педесет, и запни куке на петље, и састави наслон, да буде једно.
12 А што је више у завеса на наслону, половина завеса што претиче, нека виси на стражњој страни шатору.
13 И лакат с једне стране а лакат с друге стране што има више у дужину у завеса на наслону, нека виси шатору са стране и тамо и амо, да га заклања.
14 И начини покривач наслону од кожа овнујских црвених обојених, и сврх њега покривач од кожа јазавичијих.
15 И начини за шатор даске од дрвета ситима, које ће стајати право.
16 Десет лаката нека буде свака даска дуга а подруг лакта широка.
17 Два чепа нека буду на дасци, један према другом наједнако; тако начини на свакој дасци за шатор.
18 Тако начини даске за шатор, двадесет дасака на јужној страни.
19 А под двадесет дасака начини четрдесет стопица од сребра: две стопице под једну даску за два чепа њена, и две стопице под другу даску за два чепа њена.
20 А на другој страни шатора према северу двадесет дасака.
21 Са четрдесет стопица сребрних, две стопице под једну даску и две стопице под другу даску.
22 А на западној страни шатора начини шест дасака,
23 И две даске на два угла од шатора.
24 И оне нека се састављају оздо и нека се састављају озго биочугом; тако нека буде у обе које ће бити на оба угла.
25 Тако ће бити осам дасака са стопицама сребрним, са шеснаест стопица, две стопице под једну даску, а две стопице под другу даску.
26 И начини преворнице од дрвета ситима, пет за даске на једној страни шатора,
27 И пет преворница за даске на другој страни шатора, и пет преворница за даске на западној страни шатора до оба угла.
28 А средња преворница да иде преко среде дасака од једног краја до другог.
29 А даске окуј златом, и биочуге им начини од злата, да се кроз њих провуку преворнице, а и преворнице окуј златом.
30 Тако ћеш подигнути шатор по слици која ти је показана на гори.
31 И начини завес од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног, и по њему нека буду везени херувими.
32 И обеси га о четири ступа од дрвета ситима, окована златом, са кукама златним, на четири стопице сребрне.
33 И обеси завес о куке, и унеси за завес ковчег од сведочанства, да вам завес раставља светињу од светиње над светињама.
34 И метни заклопац на ковчег од сведочанства у светињи над светињама.
35 И намести сто пред завес а свећњак према столу на јужној страни шатора, да сто стоји на северној страни.
36 И на врата наслону начинићеш завес од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног, везен;
37 И за тај завес начинићеш пет ступова од дрвета ситима, које ћеш оковати златом, са кукама златним, и салићеш за њих пет стопица од бронзе.