Излазак. Chapter 25

1 И Господ рече Мојсију говорећи:
2 Реци синовима Израиљевим да ми скупе прилог: од сваког који драге воље да, узмите прилог мени.
3 А ово је прилог што ћете узимати од њих, злато и сребро и бронзу,
4 И порфиру и скерлет и црвац и танко платно и кострет,
5 И коже овнујске црвене обојене, и коже јазавичије, и дрво ситим,
6 Уље за видело, мирисе за уље помазања и за мирисави кад,
7 Камење онихово и камење за укивање на оплећак и напрсник.
8 И нека ми начине светињу, да међу њима наставам;
9 Као што ћу ти показати слику од шатора и слику од свих ствари његових, тако да начините.
10 Нека начине ковчег од дрвета ситима, у дужину од два лакта и по, а у ширину од подруг лакта, и у висину од подруг лакта.
11 И покуј га чистим златом, изнутра и споља покуј га; и озго му начини златан венац унаоколо.
12 И салиј му четири биочуга од злата, и метни му их на четири угла, да му с једне стране буду два биочуга и с друге стране два биочуга.
13 И начини полуге од дрвета ситима, и окуј их у злато.
14 И провуци полуге кроз биочуге с обе стране ковчегу, да се о њима носи ковчег;
15 У биочузима на ковчегу нека стоје полуге, да се не ваде из њих.
16 Па у ковчег метни сведочанство, које ћу ти дати.
17 И начини заклопац од чистог злата, у дужину од два лакта и по, а у ширину од подруг лакта.
18 И начини два херувима златна, једноставне их начини, на два краја заклопцу.
19 И начини херувима једног на једном крају а другог херувима на другом крају; на заклопцу начините два херувима на оба краја.
20 И нека херувими рашире крила у вис да заклањају крилима заклопац, и нека буду лицем окренути један другом, према заклопцу нека су окренута лица херувимима.
21 И метнућеш заклопац озго на ковчег, а у ковчег ћеш метнути сведочанство које ћу ти дати.
22 И ту ћу се састајати с тобом и говорићу ти озго са заклопца између два херувима, који ће бити на ковчегу од сведочанства, све што ћу ти заповедати за синове Израиљеве.
23 Начини и сто од дрвета ситима, у дужину од два лакта, а у ширину од једног лакта, а у висину од подруг лакта.
24 И покуј га чистим златом, и начини му венац златан унаоколо.
25 И начини му оплату унаоколо с подланице, и начини златан венац око оплате.
26 И начини му четири биочуга од злата, и метни му те биочуге на четири угла који ће му бити код четири ноге.
27 Под оплатом нека буду биочузи, да у њима стоје полуге да се носи сто.
28 А полуге начини од дрвета ситима, и окуј их златом да се о њима носи сто.
29 И начини му зделе и чаше и ведра и котлиће, којима ће се преливати, а начинићеш их од чистог злата.
30 И метаћеш на сто хлебове, да су постављени свагда преда мном.
31 И начини свећњак од чистог злата, једноставан нека буде свећњак; ступ и гране и чашице, јабуке, и цветови нека буду у њега.
32 А шест грана нека му излази са страна, три гране с једне стране свећњака а три гране с друге стране свећњака.
33 Три чашице као бадем нека буду на једној грани и јабука и цвет, и три чашице као бадем и јабука и цвет на другој грани; тако нека буде на шест грана што излазе из свећњака.
34 И на самом свећњаку нека буду четири чашице као бадем и јабуке и цветови.
35 Једна јабука под две гране што излазе из њега, и једна јабука под друге две гране што излазе из њега, и једна јабука под друге две гране што излазе из њега; тако ће бити под шест грана што ће излазити из свећњака;
36 Јабуке и гране њихове из њега нека излазе; све једноставно од чистог злата.
37 И начинићеш му седам жижака, и палићеш их да светле са сваке стране;
38 И усекачи и спремице за гар нека буду од чистог злата.
39 Од таланта чистог злата нека буде начињен са свим тим справама.
40 И гледај, те начини све ово по слици која ти је показана на гори.